Drømme jobben! Nærmere enn du tror?

Vi kan i dag høre på radio at NAV går ut med følgende melding, de som er ledige må innse at det muligens ikke er mulig å få drømme jobben og at du må flytte på deg, eventuelt velge et annet yrke.

Dette er noe vi kollektivt har en forståelse for når vi ser hva som har skjedd med arbeidsmarkedet, ikke minst på Vestlandet det siste året.

Eller er sannheten at samfunnet er i rask endring? Det vi frem til for et år siden anså som trygge arbeidsplasser du kunne være ansatt i frem til du gikk av med pensjon og fikk en gullklokke som bonus. Er dette realiteten i dagens konkurranse situasjon, vi fullfører en gitt utdanning, blir ansatt for så å inneha den samme jobben/arbeidsplassen til vi går av med pensjon? Denne modellen har vi vel egentlig sett for mange år siden er i ferd med å endres radikalt, vi har med andre ord allerede sett starten av det som mest sannsynlig fått se smakebiten av det som vil være fremtiden til enhver arbeidstaker.

Har vi tatt full sirkel og kommet tilbake til den opprinnelige modellen?

Hvis vi nå skal forsøke å se inn glasskula og spå fremtiden, hva ser vi? Flere konsulenter, kortere oppdrag og gjerne på tidsbasert kontrakt, spesial kompetanse osv ser vi allerede nå at er sterkt økende. Vil det bli noe mindre av det vi nå ser i fremtiden eller er det vi ser nå bare starten av det nye arbeidersamfunnet? Før den industrielle revolusjon så hadde vi en form for delings økonomi der jeg hadde en tjeneste du kjøpte eller byttet med meg, dette var helt normalt for vel over 100 år siden. Så kom den industrielle revolusjon der det var store aktører som sysselsatte en mengde mennesker, vi utformet en utdanningsmodell etter denne formelen som vi mer eller mindre har i dag. Men vi er ikke lengere i tiden til den industrielle revolusjon vi har kommet til den teknologiske revolusjon og den har kommet raskere og går mye raskere enn vi er klar over.

Overflødige leger?

Om kort tid kommer det så avansert programvare til mobilen din at den kan loggføre helsen din hver eneste dag, denne dataen blir så lastet opp i en database som igjen analyserer dataene. Den kan avgjøre om du har bakteriell eller virus infeksjoner? Hjerte og lunger, blodtrykk, insulin osv. Det er bare snakk om tid før selv legen din er på mobilen din. Forskjellen er at den nye legen din kjenner deg mye bedre enn din nåværende fastlege. Den nye legen din vil kartlegge deg 24/7 og gi deg konkret analyse der og da. Til og med varsle deg i forkant hvis det er noe i kroppen din som er i ferd meg å skje. Dette er selvsagt godt nytt for oss forbrukere, men det er også nok et steg i en retning der vi mennesker er i ferd med å bli overflødige.

Hva kan vi gjøre?

Heldigvis og jeg vil gjenta heldigvis så er vi mennesker utformet på den måten at vi fortsatt liker menneskelig kontakt, vi er uten tvil også opptatt av fortjeneste i form av materialisme. Det er slik vi har valgt å bygge samfunnet vårt og det er ikke noe feil med det. Uten ville vi mest sannsynlig ikke hatt et så bra samfunn som det vi har i dag. Er det ikke nå på tide at vi sammen begynner å se på hva vi kan gjøre for at vi skal fortsette å ha det bra eller gjerne enda bedre og ikke bare se inn i glasskula med grøss og gru. For vi liker jo ikke endringer, det er jo skummelt. Alt ukjent er skummelt, ikke sant? For de fleste av oss så er det ukjente skummelt.

Istedenfor å frykte fremtiden og hva den har i vente, se hvilken muligheter den kan gi deg i dag?

Eksempel: Du har arbeidet for et oljeselskap på vestlandet med ansvar for arbeids-pakker(oppgave beskrivelser) for det som skal utføres ute på plattformen. Dette har gitt deg en erfaring som gjør at du mest sannsynlig er detalj orientert( har du gjort feil har det blitt dyrt og du har lært at sjekk heller 2 ganger), du er nøye for å påse at alt kommer med og at det er lett å forstå det du ønsker å formilde eller så stopper det opp ute på plattformen, du har fått en evne til å se sammenhenger og ta en kort beskrivelse om til å bli detaljert beskrivelse nesten ned til hver minste skrue.

Vil ikke det da bety at du er veldig verdifull for enten en oppstarts bedrift som arbeider med utvikling som har behov for å formidle en ide om til konkrete arbeidsplaner for en eller flere utviklere? Eller det kan være en etablert bedrift som taper store penger på logistikken sin. Vil din kunnskap hos logistikk selskapet vært verdifullt i forhold til å formilde beskjeder og unngå slurv?

Dette er KUN 1 av tusenvis av eksempler på hva dine egenskaper kan brukes til uansett hva du har hatt som bakgrunn så har noen bruk for deg, forskjellen er at du mest sannsynlig må ta i bruk formen for arbeidsmodell vi hadde for over 100 år siden. Du må selge din spesifikke egenskap til noen andre som har bruk for den. Gjør du en god jobb og du er dyktig vil flere bruke deg, det er slik dette markedet fungerer. Uansett om vi vil det eller ikke så er dette fremtiden, flere slike tjenester som Fiverr, Freelancer, Upwork osv er alle plattformer for konsulenter fra alle verdens hjørner som vil selge sine egenskaper og erfaring. 

Hva er langsiktig best for deg?

Frem til nå har vi hatt en CV vi har levert i det øyeblikket vi skal søke jobb, gjerne har vi søkt jobb via andre som har lagt inn et godt ord for oss. Nå er dette i ferd med å bli byttet ut med karakter fra 1 til 5 og reviews fra andre. Gjør du en dårlig jobb og får 1 som karakter på nett i dag vil ikke andre hyre deg så enkelt er det. Har du hatt 0 oppdrag vil oppdragsgivere mest sannsynlig se etter å leie de som har en lang track record med 5 stjerner og bare fornøyde kunder fremfor deg som akkurat har begynt. Hvordan tror du det blir i fremtiden når mennesker fra fattige deler av verden allerede har begynt å bygge seg denne nye “valutaen”. Ja for det er vel en form for verdi/valuta de kan bruke til å skaffe seg arbeid og inntekt? Jo lengere du venter på at verden skal bli slik den var, jo mer vil den løpe fra deg! Det positive her er at begynner du idag så har du fortsatt muligheten til å være med på første bølge.  Jo lengere du venter desto flere vil være foran deg i køen for å selge sin egenskap. 

Konklusjon

For den som ønsker og har lyst så er det i dag store muligheter for arbeid, det gjelder bare å se på utsiden av den rammen vi har hatt frem til nå. Vi er i dag tett knyttet opp mot markeder i andre land som er billigere enn oss, men de mangler inntil videre også mange av de erfaringene vi har. Disse kan du nå gå ut å selge på det åpne marked og komme deg først frem i køen. Det gjelder for deg å finne ut av hva du konkret er god på(ja alle er gode på noe), om du så skulle være middels god på noe så er det alltid rom for forbedring og opplæring. Det viktigste er å ta tak i egen fremtid og sikre seg en inntekt som gjør at du og din familie har mat på bordet og tak over hodet. I fremtiden vil du mest sannsynlig konkurrere om kunnskapen og erfaringene din med andre i fattige land. Men enda så har du forspranget. Du har enda forspranget til å finne ut hva som er drømme jobben for deg og selge den til de som har behov for din kunnskap. Sett deg ned og still deg følgende spørsmål:

 Hva er min sterkeste egenskap?

 Hva anser andre at er min sterkeste egenskap?

 Hva er min lidenskap? Har den sammenheng med min sterkeste egenskap? hvis ikke er det mulig å linke disse sammen? Eller hva konkret må jeg gjøre for å leve av min lidenskap? 

 Hva kan jeg gjøre for at andre vil kjøpe min erfaring? Hvem må jeg henvende meg til? Hva må jeg bygge opp mentalt for at denne omstillingen skal bli positiv fremfor negativ?

Hva har jeg å vinne på å gjøre dette tiltaket nå? 

Hva vil det bety for meg og min eventuelle familie i fremtiden at jeg begynner nå?

Med dette vil jeg ønske deg lykke til, jeg håper at du med å ha lest dette iallfall har begynt å tenke i nye baner og blitt mer bevisst om at det muligens er en ny positiv fremtid der du kan leve av det brenner for og ikke bare må flytte for å kunne gi mat på bordet.

Relaterte innlegg