Selvtillit og hvordan ego kan bli din største fiende

Er selvtillit en magisk ting du kjøpe mer av? Hvis du har lav selvtillit i dag må den være sånn for alltid? Om du allerede har god selvtillit kan den bli enda bedre eller kan den bli din egen største fiende? Er alle egenskaper som et tveegget sverd?

I dagens episode snakker jeg og foredragsholder Joe Syversen om selvtillit, ego og hvordan vi med noen “enkle” grep kan få en bedre selvtillit ved å bruke vår intern tale til vår fordel og hvis du allerede har mye selvtillit hvordan du kan bli mer bevisst på hvilke handlinger som kan være negative fremfor positive.

Relaterte innlegg