Massepsykose, antibiotikaresistens og smittefare på fly med Professor Ørjan Olsvik


11034230_914925721862414_5071379382194468704_n.jpg

Hvor stor er risikoen for at du kan bli smittet av en dødelig sykdom når du sitter på et fly? Eller hvor stor er risikoen for at du opplever samme situasjon i dag som vi hadde i Norge i 1347 da mesteparten av Norges befolkning døde av svartedauden? 

I dagens episode snakker jeg med senior rådgiver i Forsvarets sanitet og professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige fakultet ved universitet i Tromsø om alt fra massepsykose, farene med helseturisme og smittefare på fly til om barn kan spise snø om vinteren. Ørjan er en del av RDOIT (Rapidly Deployable Out-break Investigation Team) en av ekspertene Forsvaret kontakter når sykdomsutbrudd kan sette liv og helse i fare. Medlemmene kan det meste om infeksjonssykdommer, tropisk medisin, klinisk mikrobiologi eller veterinærmedisin, og skal kunne identifisere trusler før farlige situasjoner oppstår.

Ørjan har en utrolig spennende karriere der han blant annet har jobbet med Nobelprisvinner Paul Berg, jobbet for CDC i Atlanta, vært sjef for Kolera epidemier og antibiotika resistens i USA, pendlet mellom Atlanta og Dhaka i Bangladesh og var tilstede når de første HIV tilfellene oppstod i San Fransisco med mer. 

Vi er innom følgende:

 • Usynlige farer
 • Smittefare på fly
 • 15 Mennesker som har dødd av matforgiftning på fly
 • Malariainfisert mygg i bagasjen
 • Hvordan finne smittekilder
 • Lungepest i Madagaskar
 • Massepsykose
 • Antibiotikaresistens
 • 80% Av all antibiotika i verden går til dyrefor
 • Medisinrester i importerte reker
 • Umulig å behandle
 • Biologiske våpen
 • Ebola
 • Kolera
 • Hepatit C
 • Hjemmelaberatorier
 • Helseturisme
 • Hygiene som eget fag
 • Uglestad-kuler
 • Detektiv arbeid
 • Malaria mygg i Norge nylig
 • Drikkevann
 • Blåbær
 • SAN Omega (10% Rabattkode: MTFrank)
 • Med mer

Lytt til dagens episode ved velge under eller søk Mentaltrener podcast på din favoritt podcast-app eller Spotify og trykk subscribe (abonner)

ITUNES

Relaterte innlegg