3 Episoder som vil endre virkeligheten din

Kan du få en høyere IQ? Kan du bli smittet av et livsfarlig virus på fly? Visste du at over 1600 personer blir forgiftet av Paracetamol årlig i Norge?

Overskriften er ambisiøs og jeg kan med hånden på hjertet si at disse 3 episodene har påvirket og endret synet mitt på mange måter. Blant annet hvordan jeg ser på intelligens og IQ, smittefare og medisiner. Trykk på bildene for å lytte til episodene eller søk Mentaltrener podcast på din favoritt podcast-app eller Spotify og trykk subscribe (abonner)

ITUNES

EPISODE 1


Alle er opptatt av IQ. Har du nok? Hva gjør at noen blir mer intelligente enn andre? I denne episoden kan du høre mer om IQ og intelligens fra professor og forsker Richard Haier ved universitet i California. 

Alle er opptatt av IQ. Har du nok? Hva gjør at noen blir mer intelligente enn andre? I denne episoden kan du høre mer om IQ og intelligens fra professor og forsker Richard Haier ved universitet i California. 

Episode 2


Får vi vite den fulle sannheten når det kommer til hva vi får i oss av medisiner, mat og vann? Visste du at statiner som brukes av over 100 millioner mennesker kun har ønsket effekt i 1 av 50 tilfeller?  Dagens gjest har fått mye oppmerksomhet for sine 3 siste bøker som gravende journalist. Niels Chr. Geelmuyden er statsviter, journalist og forfatter. Geelmuyden har mottatt flere ærespriser for sin skriving, blant annet Gullpennen, Fritt Ords Honnør og Vestfolds Litteraturpris.

Får vi vite den fulle sannheten når det kommer til hva vi får i oss av medisiner, mat og vann? Visste du at statiner som brukes av over 100 millioner mennesker kun har ønsket effekt i 1 av 50 tilfeller?

Dagens gjest har fått mye oppmerksomhet for sine 3 siste bøker som gravende journalist. Niels Chr. Geelmuyden er statsviter, journalist og forfatter. Geelmuyden har mottatt flere ærespriser for sin skriving, blant annet Gullpennen, Fritt Ords Honnør og Vestfolds Litteraturpris.

Episode 3


Hvor stor er risikoen for at du kan bli smittet av en dødelig sykdom når du sitter på et fly? Eller hvor stor er risikoen for at du opplever samme situasjon i dag som vi hadde i Norge i 1347 da mesteparten av Norges befolkning døde av svartedauden?   Hør senior rådgiver i Forsvarets sanitet og professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved Det helsevitenskapelige fakultet ved universitet i Tromsø fortelle om alt fra massepsykose, farene med helseturisme og smittefare på fly til om barn kan spise snø om vinteren. Ørjan er en del av RDOIT (Rapidly Deployable Out-break Investigation Team) en av ekspertene Forsvaret kontakter når sykdomsutbrudd kan sette liv og helse i fare. 

Hvor stor er risikoen for at du kan bli smittet av en dødelig sykdom når du sitter på et fly? Eller hvor stor er risikoen for at du opplever samme situasjon i dag som vi hadde i Norge i 1347 da mesteparten av Norges befolkning døde av svartedauden? 

Hør senior rådgiver i Forsvarets sanitet og professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved Det helsevitenskapelige fakultet ved universitet i Tromsø fortelle om alt fra massepsykose, farene med helseturisme og smittefare på fly til om barn kan spise snø om vinteren. Ørjan er en del av RDOIT (Rapidly Deployable Out-break Investigation Team) en av ekspertene Forsvaret kontakter når sykdomsutbrudd kan sette liv og helse i fare. 

 

 

 

Relaterte innlegg