Legemidler, bilvask og andre miljøgifter i vann med Merete Grung og Sondre Meland

Visste du at det finnes legemidler i vannet vårt og hvorfor burde “alle” vaske bilen i et godkjent vaskeanlegg? Hvilke uforutsette konsekvenser oppstår av tunnelvask ?

I denne episoden får du et innblikk inn i virkeligheten til 2 av forskerne hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA). NIVA er økonomisk samarbeidspartner i denne episoden.

Vi møter Merete Grung som er forsker hos NIVA. Hun har jobbet både i kjemisk avdeling og i seksjon for økotoksikologi og risikovurdering før hun begynte på seksjon for miljøgifter ferskvann. Siden 2010 er hun medlem i Vitenskapskomitéen for mattrygghet. Grung innehar en professor II stilling i toksikologi ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til Merete har vi en annen meget spennende gjest denne gangen som heter Sondre Meland. Han er senior forsker hos NIVA og er ferskvannsbiolog (Cand. Scient.) og økotoksikolog (PhD) fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med faglig spesialisering innen fiske- og bunndyrøkologi, samt miljøkjemi og toksikologiske effekter hos fisk. Han har siden 2012 vært ansatt som førsteamanuensis II på NMBU ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Stillingen er faglig relatert til urban forurensning med hovedfokus på miljøeffekter i vann fra bygging og drifting av vegnettet.

Vi er innom:

  • Fare for alt levende liv i vann

  • Fluorstoffer i klær

  • Mikroorganismer som bryter ned stoffer

  • Legemidler i vannet

  • Innlevering av legemidler

  • Tunnelvaskevann der uforutsette arter etablerer seg

  • Snø dumping i vann

Denne episoden er produsert og gitt ut med støtte fra SpareBank 1 Østlandet

Lytt til dagens episode ved velge under eller søk Hva er Bærekraft på din favoritt podcast-app eller Spotify og trykk subscribe (abonner).

TUNEIN i Tesla

ITUNES 

SPOTIFY

Relaterte innlegg

Richard Lindzen er en dynamisk meteorolog. Han har bidratt til utviklingen av teorier for Hadley-sirkulasjonen, hydrodynamisk ustabilitetsteori, indre gravitasjonsbølger, atmosfærisk tidevann og den kvasi-toårige oscillasjonen

Read More