Maktbalanse mellom stormakter med Harvard professor Graham Allison

I dagens episode skal du få høre et intervju med en Amerikansk statsviter og professor ved John F. Kennedy School of Government ved Harvard. Graham Allison er kjent for sitt bidrag på slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet til den byråkratiske analysen av beslutningsprosesser, spesielt i krisetider.

Hans bok Remaking Foreign Policy: The Organizational Connection, co-skrevet med Peter Szanton, ble utgitt i 1976 og hadde en viss innflytelse på utenrikspolitikken til administrasjonen til president Jimmy Carter som tiltrådte i begynnelsen av 1977.

Allison har vært sterkt involvert i den amerikanske forsvarspolitikken siden han jobbet som rådgiver og konsulent for Pentagon på 1960-tallet. Han har vært medlem av Secretary of Defense’s Defense Policy Board fra 1985. Han var spesialrådgiver for Secretary of Defense (1985–87) og Assisterende Secretary of Defense for Policy and Plans (1993–1994), hvor han koordinerte strategi og politikk overfor statene i det tidligere Sovjetunionen. President Bill Clinton tildelte Allison Defense Medal for Distinguished Public Service for “omforming av forholdet til Russland, Ukraina, Hviterussland og Kasakhstan for å redusere det tidligere sovjetiske atomarsenal”.

I tillegg har han skrevet en rekke bøker der hans siste verk er Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?

Vi er innom:

Kina og deres fremtidige mål

Global maktbalanse

Norge

Polarisering

Med mer

Denne episoden er produsert og gitt ut med støtte fra SpareBank 1 Østlandet

Lytt til dagens episode ved velge under eller søk Hva er Bærekraft på din favoritt podcast-app eller Spotify og trykk subscribe (abonner).

TUNEIN i Tesla

ITUNES 

SPOTIFY

Relaterte innlegg