Koronamyter og fakta med professor Ørjan Olsvik

Kan du bli immun av COVID 19 viruset? Svekkes det i varmen?

I dagens episode snakker jeg med senior rådgiver i Forsvarets sanitet og professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige fakultet ved universitet i Tromsø. Ørjan er en del av RDOIT (Rapidly Deployable Out-break Investigation Team) en av ekspertene Forsvaret kontakter når sykdomsutbrudd kan sette liv og helse i fare. Medlemmene kan det meste om infeksjonssykdommer, tropisk medisin, klinisk mikrobiologi eller veterinærmedisin, og skal kunne identifisere trusler før farlige situasjoner oppstår.

Vi er innom:

  • Varme, UV lys og sol mot COVID 19 virus

  • Forskjellige Korona virus

  • Vaksine

  • Med mer

Lytt til dagens episode ved velge under eller søk Mentaltrener podcast på din favoritt podcast-app eller Spotify og trykk subscribe (abonner)

ITUNES 

SPOTIFY

Relaterte innlegg