En kort introduksjon til eksistensiell psykologi med professor Per-Einar Binder

Hvilke verdier har vi “alle” til felles som kan hjelpe oss ut av krise? Hva er det som kan gi hverdagene en mening?

I dag episode snakker jeg med Per Einar Binder! Han er psykolog og professor i psykologi ved Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet hos Universitetet i Bergen!

Han skrev nylig en artikkel om eksistensiell refleksjon som du kan lese her.

Han har  i tillegg skrevet bøkene

  1. Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet.

  2. Ikke vær så slem mot deg selv. En veiviser i det ufullkomne livet.

  3. Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi.

  4. Mindfulness i psykologisk behandling.

  5. Et oppmerksomt liv – om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi.

  6. Individet og den meningsbærende andre – en teoretisk undersøkelse av de mellommenneskelige forutsetningene for psykisk liv og utvikling med utgangspunkt i Donald Winnicotts teori.

  7. NY! En kort introduksjon til eksistensiell psykologi

Vi er innom:

Hva vi har til felles?

Alle skal dø en gang

Hva er det som gir hverdagene mening

Døden vs frihet

Korona angst

Relaterte innlegg