Hva er et spart leveår verd i kronebeløp? Med Erling Holmøy

Hva er et spart leveår verd i kronebeløp? Hva var den alternative strategi 4 ansatte hos SSB fremla i privat regi?

Erling Holmøy er en norsk samfunnsøkonom. Han har vært forsker i Statistisk sentralbyrå siden 1984, og tidligere forskningslede. Han har særlig arbeidet med utvikling av langtidsprognorser for norsk økonomi og statsfinanser ved bruk av likevektsmodeller.

En analyse fra Erling Holmøy, Geir H.M. Bjertnes, Roger Hammersland og Birger Strøm i SSB. Indikerte at det var bedre med kortvarige strenge tiltak for å spare liv og skåne økonomien heller enn en åpnere strategi. Konklusjonen som var skrevet av dem som privatpersoner, var motsatt av anbefalingene fra Helsedirektoratets ekspertutvalg.

Relaterte innlegg

Mental Immunitet

Har du opplevd å få en tanke som plutselig opptar all din tid? Jeg hørte nylig en episode på Joe Rogan podkast om mentale parasitter.

Read More