Påvirkes du av propaganda og falske nyheter? Eskil Grendahl Sivertsen

Hvordan vet du hva som er “ekte” nyheter og hva som er propaganda? Hva er Psyops og ble dette benyttet under koronakrisen? Siden koronakrisen startet i 2020 har jeg forsøkt å belyse flere sider av en sak. Mitt inntrykk siden koronakrisen er at vi ofte blir presentert kun en side. Deretter forblir dette også sannheten uten at den andre siden kommer frem. Hvordan kan vi da skille mellom falskenyheter eller propaganda? Hvordan kan “feil” informasjon true og påvirke demokratiet vårt? For svare på disse spørsmålene med flere har vi vært så heldige å få med Eskil Grendal Sivertsen fra FFI (Forsvarts forskningsinstitutt). Eskil har en imponerende karriere bak seg både i det sivile og militære. 18 års erfaring med strategisk kommunikasjon fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, teknologi- og kommunikasjonsbransjen.

Sivertsen har vært strategisk kommunikasjonsrådgiver for fem ulike forsvarsministre, plansjef for psykologiske operasjoner (PSYOPS) , og han har også vært medlem av Forsvarsdepartementets krisestab.

De siste årene har han spesialisert seg på påvirkningsoperasjoner, herunder aktører, metoder og konsepter, sårbarhetsanalyser og tiltak for å styrke samfunnets resiliens. Som spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og en av Norges fremste spesialister på informasjonskrigføring, er Sivertsen en hyppig brukt foredragsholder og rådgiver for departementene og forsvarssektoren. Teksten om Eskil er kopiert fra Yata.no

Relaterte innlegg