Finansieres vindmøller i Norge av Blackrock? Hva er helseeffektene? Sveinulf Vågene

Hva er de negative effektene av vindkraft på vår helse og natur? Hvordan finansieres vindkraftverkene og hvem står bak pengene? Hvordan føres overskuddet ut slik at skatteinntektene i Norge blir tilnærmet null? Hvordan påvirker den store pengeflyten innen vindkraften det politiske og demokratiske systemet?

Relaterte innlegg