Hvorfor går amerikanske banker konkurs? En finansanalytikers tankesett med Alex Krainer

Hvorfor går amerikanske banker i skrivende stund konkurs? Hvorfor er den norske kronen så svak? Hvordan tenker en finansanalytiker som leverte et resultat på 27% under krisen i 2008? Alex er grunnleggeren av Krainer Analytics og skaperen av I-System Trend Following.

Han har jobbet som markedsanalytiker, forsker, trader og hedgefondforvalter siden 1996. Alex er født og oppvokst i et sosialistisk regime i det tidligere Jugoslavia, under ett-parti kommunistisk styre. Som 17-åring ble han med på et studentutvekslingsprogram og tok opp universitetsstudiene der, og flyttet til Sveits på et stipend hvor han fullførte en grad i Business and Economics.

Fra Sveits førte veien hans til Venezuela hvor han bodde i et år og opplevde sin første bankkrise i 1994 da 9 av Venezuelas 16 største banker sviktet og brakte landets økonomi til en knusende stopp. Samme år returnerte han til Kroatia og begynte i militæret hvor han tjenestegjorde gjennom 1995 under de siste fasene av Kroatias uavhengighetskrig.

I 1996, etter utskrivning fra militæret, tok Alex ansettelse i et oljehandelsselskap i Monaco.

I 1998 ble han leder for risiko og administrerende direktør i 2000. Alex hadde startet firmaets forsknings- og utviklingsprogram innen markedsanalyse og anvendelse av nevrale nettverk og kunstig intelligens i handel med finans- og råvaremarkeder.

I 2007 lanserte Alex sin egen investeringsforvaltningsvirksomhet og var blant den lille minoriteten av forvaltere som genererte positiv investeringsavkastning (+27%) under finanskrisen i 2008.

I løpet av de følgende seks årene overgikk fondet Dow Jones Credit Suisse-indeksen for Blue Chip-varefutures-handelsfond. I 2011 sluttet Alex seg til Lee Robinsons Altana Wealth for å administrere firmaets strategi for inflasjonssikring.

I 2019 opprettet Alex Altana Wealths systematiske porteføljeallokeringsstrategi designet for å bygge bro mellom teknologi og finans.

I de senere årene har Alex også opptatt seg som forfatter.

Relaterte innlegg