Posted on Leave a comment

Hvordan reagerer kroppen din på kaldt vann? Jørgen Melau

Hva skjer med kroppen din når du utsettes for kaldt vann? Hvor farlig er det at barn svelger vann når de bader? Hvordan er det å jobbe i luftambulansen? Denne episoden er produsert for Myrevolution.no og podkasten Andre boller. Gjesten er Jørgen Melau som forsker på prestasjon i kaldt vann med spesialstyrkene i det norske forsvaret.

God lytt!

Posted on Leave a comment

Hvordan tenke som en fremtidsarkitekt med Robert Martin

Hva kan vi lære av en som designer fremtidens byer? Hvordan er tankesettet og målene? Hva er fordelene og ulempene med byene som designes for tiden fremover? Gjest i denne episoden heter Robert Martin og er leder for mobilitet hos det danske selskapet JAJA Architects. I tillegg har han en PhD i bærekraftig urban mobilitet.

God lytt

Posted on Leave a comment

Hvordan unngå hjernslag og hvordan de eldre ble rammet av krisen med overlege Halvor Næss

Hvordan ble de eldre rammet av koronakrisen? Hvilke typer hjerneslag finnes det? Hvordan kan det unngås? Gjesten i denne episoden er Halvor Næss. Han er en norsk nevrolog og skribent. Næss er utdannet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og er spesialist i indremedisin og nevrologi. Han er ansatt som professor ved klinisk institutt 1 ved UiB, og som overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

I tillegg er vi innom tanker rundt koronavaksinene, smartbyer og økonomi.

God lytt:)

Posted on Leave a comment

Hvorfor går amerikanske banker konkurs? En finansanalytikers tankesett med Alex Krainer

Hvorfor går amerikanske banker i skrivende stund konkurs? Hvorfor er den norske kronen så svak? Hvordan tenker en finansanalytiker som leverte et resultat på 27% under krisen i 2008? Alex er grunnleggeren av Krainer Analytics og skaperen av I-System Trend Following.

Han har jobbet som markedsanalytiker, forsker, trader og hedgefondforvalter siden 1996. Alex er født og oppvokst i et sosialistisk regime i det tidligere Jugoslavia, under ett-parti kommunistisk styre. Som 17-åring ble han med på et studentutvekslingsprogram og tok opp universitetsstudiene der, og flyttet til Sveits på et stipend hvor han fullførte en grad i Business and Economics.

Fra Sveits førte veien hans til Venezuela hvor han bodde i et år og opplevde sin første bankkrise i 1994 da 9 av Venezuelas 16 største banker sviktet og brakte landets økonomi til en knusende stopp. Samme år returnerte han til Kroatia og begynte i militæret hvor han tjenestegjorde gjennom 1995 under de siste fasene av Kroatias uavhengighetskrig.

I 1996, etter utskrivning fra militæret, tok Alex ansettelse i et oljehandelsselskap i Monaco.

I 1998 ble han leder for risiko og administrerende direktør i 2000. Alex hadde startet firmaets forsknings- og utviklingsprogram innen markedsanalyse og anvendelse av nevrale nettverk og kunstig intelligens i handel med finans- og råvaremarkeder.

I 2007 lanserte Alex sin egen investeringsforvaltningsvirksomhet og var blant den lille minoriteten av forvaltere som genererte positiv investeringsavkastning (+27%) under finanskrisen i 2008.

I løpet av de følgende seks årene overgikk fondet Dow Jones Credit Suisse-indeksen for Blue Chip-varefutures-handelsfond. I 2011 sluttet Alex seg til Lee Robinsons Altana Wealth for å administrere firmaets strategi for inflasjonssikring.

I 2019 opprettet Alex Altana Wealths systematiske porteføljeallokeringsstrategi designet for å bygge bro mellom teknologi og finans.

I de senere årene har Alex også opptatt seg som forfatter.

Posted on Leave a comment

Økonomisk “krig” mellom sentralbankene i EU og USA? Tom Luongo

Kan det være en økonomisk krig mellom den Europeiske og den Amerikanske sentralbanken? Hvilke bevis finnes det? Hva mener dagens gjest er årsaken til inflasjonen vi nå opplever? Tom Luongo er vert for en podkast som heter Gold Goats ‘n Guns Podcast.

Jeg kom tilfeldig over podkasten for en liten stund tilbake og Tom sine tanker om geo økonomi og spennende gjester fanget min interresse.

Syntes du det er interresant med andre tanker og vinklinger til den økonomsike situasjonen vi nå opplever? Da kan denne episoden være noe for deg.

Posted on Leave a comment

Richard Lindzen er en dynamisk meteorolog. Han har bidratt til utviklingen av teorier for Hadley-sirkulasjonen, hydrodynamisk ustabilitetsteori, indre gravitasjonsbølger, atmosfærisk tidevann og den kvasi-toårige oscillasjonen av stratosfæren. Hans nåværende forskning er fokusert på klimafølsomhet, rollen til cirrusskyer i klimaet og bestemmelsen av temperaturforskjellen fra tropene til pol. Han har oppnådd flere grader fra Harvard University, og vunnet flere priser innen sitt fagfelt, for eksempel Jule Charney-prisen for “svært betydningsfull forskning innen atmosfæriske vitenskaper”. Mellom 1983 og 2013 var han Alfred P. Sloan-professor i atmosfæriske vitenskaper ved MIT hvor han oppnådde emeritusstatus i juli 2013.

Posted on Leave a comment

Julia Schreiner Benito om ytringsfrihet, vaksinebivirkninger og “konspirasjonsteorier”

Vi kan i flere riksdekkende medier lese om personer som har fått alvorlige bivirkninger av koronavaksinene. Er det flere som har fått dette enn normalt?

Julia Schreiner Benito er utdannet journalist fra Oslo Met. Hun har jobbet i NRK, ukepresse, har skrevet boken «35 fotturer på Kreta» – og var redaktør og medgründer av nettmagasinet Caluna. Julia har gjort seg bemerket med en rekke kronikker i media, hun er en markant stemme i samfunnsdebatten innen helse og journalistikk. Hun er i dag redaktør og grunnlegger av nettstedet Hemali.no journalist i helse magasinet.

Posted on Leave a comment

Finansieres vindmøller i Norge av Blackrock? Hva er helseeffektene? Sveinulf Vågene

Hva er de negative effektene av vindkraft på vår helse og natur? Hvordan finansieres vindkraftverkene og hvem står bak pengene? Hvordan føres overskuddet ut slik at skatteinntektene i Norge blir tilnærmet null? Hvordan påvirker den store pengeflyten innen vindkraften det politiske og demokratiske systemet?

Posted on Leave a comment

Kan du tenke deg frisk? Rudi Verspoor

Har tankene en innvirkning på om du blir frisk? Har karma noe å si for helsen din? Dette er bare noen av spørsmålene du får svar på i denne episoden med Rudi Verspoor. Bakgrunnen for episoden var at jeg nylig hørte et intervju med Rudi. Dette var en av de beste intervjuene jeg hadde hørt i år og inviterte han derfor som gjest.

Posted on Leave a comment

Hvilke personligheter har konspirasjonsteoretikere ? Jan Ketil Arnulf

Hva er en konspirasjonsteori? Hvordan kan man ved hjelp av avansert teknologi forutse hva vi tror på? Hvilke personlighetstrekk har de som ofte tror på konspirasjonsteorier?

Jan Ketil Arnulf er en norsk psykolog. Han er professor ved Handelshøyskolen BI og har særlig forsket på hvordan ledelse utøves og skapes. I tillegg har han skrevet en meget spennende bok om sin bestefar som het Atomlandsbyen.

Lytt ved å trykke på lenkene under eller søk Mentaltrener podcast på din favoritt podkast app.

Itunes

Posted on Leave a comment

Påvirkes du av propaganda og falske nyheter? Eskil Grendahl Sivertsen

Hvordan vet du hva som er “ekte” nyheter og hva som er propaganda? Hva er Psyops og ble dette benyttet under koronakrisen? Siden koronakrisen startet i 2020 har jeg forsøkt å belyse flere sider av en sak. Mitt inntrykk siden koronakrisen er at vi ofte blir presentert kun en side. Deretter forblir dette også sannheten uten at den andre siden kommer frem. Hvordan kan vi da skille mellom falskenyheter eller propaganda? Hvordan kan “feil” informasjon true og påvirke demokratiet vårt? For svare på disse spørsmålene med flere har vi vært så heldige å få med Eskil Grendal Sivertsen fra FFI (Forsvarts forskningsinstitutt). Eskil har en imponerende karriere bak seg både i det sivile og militære. 18 års erfaring med strategisk kommunikasjon fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, teknologi- og kommunikasjonsbransjen.

Sivertsen har vært strategisk kommunikasjonsrådgiver for fem ulike forsvarsministre, plansjef for psykologiske operasjoner (PSYOPS) , og han har også vært medlem av Forsvarsdepartementets krisestab.

De siste årene har han spesialisert seg på påvirkningsoperasjoner, herunder aktører, metoder og konsepter, sårbarhetsanalyser og tiltak for å styrke samfunnets resiliens. Som spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og en av Norges fremste spesialister på informasjonskrigføring, er Sivertsen en hyppig brukt foredragsholder og rådgiver for departementene og forsvarssektoren. Teksten om Eskil er kopiert fra Yata.no