Stressmestring og mentaltrening

Føler du på stresset i hverdagen eller ønsker å dedikere en dag til mentaltrening?

Frank Nilsen har jobbet som mentaltrener siden 2013 med stress og angst som spesialfelt.