Hva er Mentaltrening?

Hvordan kan du bruke det?

Mentaltrening er teknikker du bruker for å bli mentalt sterkere.

Mitt mentaltreningsystem er delt opp i 4 hovedelementer.

1. Bevisstgjøring

2. Kunnskap

3. Teknikker

4. Mestring

Bevisstgjøring

Forskning viser at 38,9% av alle handlingene du gjør hver eneste dag skjer automatisk uten at du tenker over det. Forskning viser også at handlingene dine er bestemt FØR du har tatt avgjørelsen. Skal du bli mentalt sterkere jobber vi med de ca 40% av handlingene du gjør helt automatisk. 

Kunnskap

For at du skal kunne bli mentalt sterkere er det viktig at du forstår årsaken til handlingene dine. Hva du kan gjøre for å refokusere og mestre situasjoner du før har unngått eller følt du har feilet.

Teknikker

Teknikkene er hentet ifra NLP og nyere forskning innen neuroplastikk, positiv psykologi og erfaring med mer. Jeg benytter utelukkende teknikker som har bevisst seg å ha gjentagende suksess. 

Mestring

Mentaltrening handler i meget stor grad om mestring i små steg. Vi øker gradvis vanskelighetsgraden så du står igjen på toppen av seierspallen på det området du har en utfordring.

Hvordan kan du bruke mentaltrening i ditt liv?

Ved å bli klar over årsaken til at du gjør det du gjør kan du begynne å forbedre situasjoner du før har feilet eller unngått. Bli mer selvsikker i møter du før har vært nervøs og usikker. Gå i taklinger på f.eks fotballbanen der du før har ungått duell i frykt for å feile. Det sies at vi kan spå fremtiden ved å se i fortiden. Årsaken til det er veldig enkel: Vi mennesker er styrt av våre vaner. Ved å bruke mentaltrening kan du begynne å forbedre vanene du har i hver enkelt situasjon.

  • Angst/stress
  • Personlig mentaltrener
  • Mentalsparring partner