Gjennom felles kontakter og aktiv nettverksbygging møtte Håvard og Ole på Oles kontor i New York. Møtet hadde ingen spesiell agenda, men etter en liten stund begynte de å ’brainstorme’ rundt noe som kan ligne på det Field Trip er i dag.

 

De kom frem til at det ville bygge et konsept rundt markedskompetansen og nettverket de hadde opparbeidet seg i New York, for så å kunne dele det videre med andre. Ettersom at Ole hadde lang erfaring innenfor hospitality og Håvard var på vei inn i eiendomsmarkedet, ble det naturlig å lage en salgs samleportal for Skandinavere som ønsker å etablere seg i New York, slik at vi kunne gi andre den introduksjonen vi aldri fikk.